Gran Move (97-02)

 

DAIHATSU Gran Move (97-02)

EUROCODE: 2921